Aanmelden

Als er ruimte is in een cursus, dan kun je instromen. Neem contact met ons op om te overleggen of er plek is en zo ja wanneer.

Kom je bij ons trainen? Maak het cursusgeld over op onze bankrekening voordat je met de cursus begint. Neem de eerste les het ingevulde inschrijfformulier mee en het paspoort van de hond.

Cursusgeld
Dit maak je over op rekeningnummer NL79 RABO 0312 0648 02 t.n.v. Dogmania. Zet in de omschrijving de naam van de cursist, de naam van de hond en om welke cursus het gaat.

Samenwerken met respect en vertrouwen

error: Content is protected !!