Hoe spelen honden?

Door Faculteit Diergeneeskunde is in 2008 onderzoek gedaan bij pups naar de effecten van de vroege leefomgeving op de ontwikkeling van probleemgedrag in volwassenheid. De ene groep pups kreeg geen speeltjes en de andere groep pups kreeg een verrijkte omgeving met veel mogelijkheden tot spelen. Bij de groep die spelverrijking had gehad kwam op volwassen leeftijd minder conflictgedrag en minder angst voor, er was beter herstel na schrik, meer onderzoeksdrang en het probleemoplossend vermogen was beter bij deze groep.

Lees meer