Onzichtbare invloeden op hondengedrag

De meeste stukken die ik over honden tegenkom, gaan over gedrag en training. Er wordt uitgelegd hoe honden leren en hoe je het gedrag het beste kunt beïnvloeden. Met name de leerprincipes (conditionering) komen veelvuldig aan bod en worden uitgebreid toegepast in allerlei verschillende situaties. Soms lijkt het bijna alsof alles aan te leren is, gedrag makkelijk is bij te sturen en dat kennis over leerprincipes het enige is wat je hiervoor nodig hebt.
Wanneer het aankomt op het zoeken naar een passende oplossing voor probleemgedrag is het belangrijk om rekening te houden met meer factoren. Gedrag wordt aangestuurd door meer dan alleen leerprincipes.

Lees meer.